[12-17-2018 07:35 PM] QH.789: Có bác bào đã dùng biện pháp đóng giếng để hạ mực nước ngầm trong hố móng cho em xin được chỉ giáo! Thanks